Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English

Psalmkommentar


102 Livet vann dess namn är Jesus

Kyrkoåret / Påsk

Textförfattare

(Carl) Olov Hartman (1906–1982) föddes i Stockholm. Hans föräldrar blev aktiva i Frälsningsarmén när Olov var fem år. Fadern beslöt lämna sin lönsamma affärsverksamhet för att bli soldat i Guds armé. Olov började studera teologi, först i Fjellstedska skolan, sedan vid Uppsala universitet. Han prästvigdes 1932 i Uppsala och blev med åren känd som en god predikant, själasörjare och författare.

Från år 1948 till år 1971 verkade Hartman som direktor vid Sigtunastiftelsen, där han också började skriva kyrkodramer. Han sökte, har det sagts, oförtröttligt efter levande uttryck för gudsnärvaron i det jordiska. Den bibliska frälsningshistorien och kyrkans nådemedel (Ordet, dopet, nattvarden) var härvidlag outsinliga källor.

Kompositör
Melodin, antagligen av engelskt ursprung, är först publicerad i "Lyra Davidica" 1708 (London).

Innehåll

Hartman lyfter fram motiv som inte är så vanliga; Kristi uppståndelse raserar alla skiljemurar mellan människorna: ”Vad är murar, vad är gravar? ... En är Herren, en är tron.” Också nattvarden lyfts fram, och det är inte heller så vanligt. Den sista strofen sänder ut oss i världen ”till att utge oss för andra”. Påskbudskapet leder till tjänst åt nästan, diakoni. Motivet liv–död–liv är kopplat till nattvarden och till världens behov av bröd. Det är ett centralt tema hos Hartman och återkommer också i psalm 430.

Birgitta Sarelin
(Kompositörskommentar Boris Källman)

 
Referenslitteratur
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi