Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English

Psalmkommentar


72 Du bar ditt kors

Kyrkoåret / Fastetiden

Textförfattare

Erik Gustaf Geijer (1783–1847) föddes i Ransäters herrgård. I 16-årsåldern avlade han studentexamen i Uppsala, där han fortsatte studera. Vid 20 års ålder skrev han Äreminne över Sten Sture den äldre och belönades med Svenska Akademiens stora pris. År 1817 blev han professor i historia. Han var en därtill filosof, författare, skald och kompositör, sammantaget en av den svenska kulturens stora gestalter. Geijers starka betonande av det kristna kärleksbudet ledde honom småningom ut mot den politiska vänstern, vilket väckte ett stort uppseende. Många vänner tog avstånd från honom. Hans slutliga hållning har betecknats som kristen socialism. Passionspsalmen trycktes första gången i 1819 års psalmbok.

Kompositör
Melodins kompositör är okänd. Melodin hör ursprungligen till passionspsalmen "So gehst du nun, mein Jesu, hin, / den Tod für mich zu leiden". Psalmen trycktes i Darmstädtisches Gesangbuch 1699.

Innehåll

Följande uttryck i Geijers psalm är centrala för honom: "[Det] intet finns / som icke vinns / av kärleken som lider." Kristen tro var för Geijer något ofrånkomligt, och denna ofrånkomlighet ligger just i den kristna osjälviska kärleken. Psalmen har en stark biblisk anknytning. Den tredje strofen exempelvis pekar på det berömda stället i Filipperbrevet 2, där aposteln skriver om Jesus: hur han som var Gud avstod från allt och blev som en av oss. När Gud hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden på korset. Detta var den yttersta kärleken, en kärlek som endast Gud kan visa.

Birgitta Sarelin

 
Referenslitteratur
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi