Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English

Psalmkommentar


134 Väktarns rop i natten skallar

Kyrkoåret / Kyrkoårets slut

Textförfattare

Philipp Nicolai föddes år 1556 i Mengeringhausen i Hessen. Han studerade i Mühlhausen, Erfurt och Wittenberg och blev sedan präst i Herdecke. Han var en lärd man och deltog livligt i den tidens teologiska strider. Själv var han en orubblig lutheran. Därför fördrevs han av spanska legoknektar med anknytning till den katolska motreformationen. Därefter blev han präst i den lutherska församlingen i Köln, där församlingen bara kunde verka i hemlighet. År 1588 kallades han till hovpredikant i Wildungen, och blev år 1596 präst i Unna. År 1601 kallades han till kyrkoherde i Katharinenkirche i Hamburg, där han dog den 26 oktober 1608.

Nicolai var företrädare för en innerlig fromhet med mystiska drag. Denna fromhet tog sig ett alldeles speciellt uttryck i hans "Freudenspiegel des ewigen Lebens" (Det eviga livets glädjespegel) från 1599. Psalmen om morgonstjärnan (nämnd i kommentaren till psalm 27) och Väktarns rop i natten skallar (Wachet auf, ruft uns die Stimme) med sin melodi kallad "koralernas konung" publicerades som ett bihang till denna sångbok. Båda psalmerna av Nicolai har inspirerat många tonsättare. Berömda är t.ex. J.S. Bachs kantat och orgelkoral över "Wachet auf".

Kompositör
Se föregående stycken.

Innehåll

Psalmen hade rubriken "Om midnattsropet och om de kloka jungfrurna som möter sin himmelske brudgum". Den utgår från Matteus evangelium kapitel 25, berättelsen om de kloka och de oförståndiga jungfrurna, som är evangelietext på kyrkoårets näst sista söndag. Samtidigt anknyter texten till brudmystiken i Höga Visan och till flera ställen hos profeten Jesaja där det talas om hur väktarna ropar från muren till Sion och Jerusalem att stå upp, att vakna upp (Jes. 51:17; 52:8; 62:6). Psalmen behandlar inte de oförståndiga jungfrurnas öde, som är att de på grund av sin brist på vaksamhet inte blir insläppta till bröllopsfesten. Sion symboliserar dels den enskilda själen, dels alla som jublande får gå in i den himmelska bröllopssalen, Kristi kyrka.

Eftersom Nicolai själv skrev melodin, är den på ett genialt sätt ett med texten. Väktarropet åskådliggörs musikaliskt med ett fanfarliknande treklangsmotiv i melodins första och andra fraser. Den andra frasen bär i högt läge fram originaltexten "die Wächter sehr hoch auf der Zinne", som översättaren Britt G. Hallqvist har återgett med "från muren han på Sion kallar". Följande höjdpunkt i melodin infaller vid texten "Macht euch bereit / zu der Hochzeit", som i översättningen har blivit "så skynda fort / till bröllopsfest".

Birgitta Sarelin

 
Referenslitteratur
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi