Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English

Psalmkommentar


289 Herren vår Gud är en konung

Livet i Kristus / Glädje och tacksamhet

Textförfattare

Originaltexten skrevs av Joachim Neander (1650-1680). Han föddes i Bremen och kom också att arbeta där som präst vid den reformerta S:t Martinskyrkan. I den tjänsten hann han endast verka ett år innan han dog, endast 30 år gammal. Ändå hann han skriva ett stort antal goda dikter och psalmer. Neander har kallats den reformerta kyrkans Paul Gerhardt. Gerhardt var en berömd luthersk psalmdiktare på 1600-talet.

Zacharias Topelius gjorde en fri översättning av Neanders psalm.

Kompositör
Kompositören till den ståtliga melodin är okänd. Det enda man vet är att den har tyskt ursprung och att den är publicerad första gången 1642. I organisternas repertoar förekommer melodin ofta, eftersom många tonsättare har gjort orgelkompositioner till den.

Innehåll

Psalmen är en mäktig lovpsalm. Hela treenigheten, Fadern (skaparen och upprätthållaren), Sonen (död för vår skull på korset) och Anden (den som leder oss genom bibelordet) nämns och tillbeds.

Birgitta Sarelin

 
Referenslitteratur
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi