Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Kallelse och efterföljd 429
Samma melodi: 73, 423, 542
429      Vår tröghet är så stor o Gud

I Willam Tans'urs sångsamling 1734


 
1.
Vår tröghet är så stor, o Gud.
Vad hindrar oss att tro
på dig som i ett evigt nu
har lovat hos oss bo.

2.
Förbarma dig, o Gud, om vi
i vår bekvämlighet
förhindrar att din plan med oss
just nu blir verklighet.
3.
Tag du vår hand och tvinga oss
att dristigt bryta opp,
att kasta det förflutnas ok
för kärlek, tro och hopp.

4.
Låt oss som Abraham en gång
helt lita på ditt ord
och så bli till välsignelse
för folken på vår jord.
 

Fred Kaan 1968
Ull-Britt Gustafsson-Pensar 1979

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi