Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Gudstjänstlivet Kristi kyrka 160
160      Hjärtan enigt sammanslutna

1688 / Herrnhutisk före 1750-talet?


 
1.
Hjärtan, enigt sammanslutna,
sök i Faderns hjärta ro.
Lågor, ur Guds väsen flutna,
flamma klart i Kristi tro!
Han vår Herre, som vi tjänar,
solen han, och vi dess glans.
I hans vinträd är vi grenar.
Han är vår, och vi är hans.

2.
Bröder, systrar, kom nu alla
och förnya ert förbund.
Ja, han vill er åter kalla
i en helig, stilla stund
att i tro och kärlek enas,
styrkas under sång och bön
och från strid och splittring renas,
så hans ära strålar skön.

3.
Kom till Jesus för att lära
djupet av hans kärlek se,
att varandras bördor bära,
för varandra livet ge.
Vi så högt av honom skattats,
att han göt för oss sitt blod.
Broderskärlek som har mattats
stärks på nytt i denna flod.
4.
Gud ske ära! Vilka höjder,
vilka djup av idel nåd,
vilka osägbara fröjder
som beretts oss i hans råd!
Gud som var och är och bliver,
unders under är hans namn.
Han oss allt i Kristus giver,
sluter oss i fadersfamn.

5.
Fridens furste, låt du friden
sänka sig ibland oss ned.
Kärleksrike, stärk för striden
dina kämpars trötta led.
Sannings konung, o förklara
oss ditt väsen, att vi må
ett uti den sanning vara
som vi genom dig kan nå.

6.
Låt oss så i dig förenas
som du ett med Fadern är,
att vi från all söndring renas,
lever så på jorden här,
att ditt ljus i mörka dalar
genom oss blir spritt och känt
och så starkt till världen talar,
att den tror att Gud dig sänt.
 

Nicolaus Ludvig von Zinzendorf 1725
Oscar Mannström 1913
Bearb.

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi