Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Skuld och förlåtelse 349
Samma melodi: 318, 378a, 529a
349      När vi i högsta nöden står

Fransk hugenottmelodi / Geneve 1542


 
1.
När vi i högsta nöden står,
i hela världen tröst ej får,
när allting natt och mörker är
och mänsklig hjälp ej når oss här –

2.
vår enda tröst det vare då
att med vår sorg till Herren gå.
Han är den ende som till slut
kan hjälpa oss ur nöden ut.

3.
Vår blick och våra böners ljud
vi höjer nu till dig, o Gud.
Vår nöd och fara bäst du vet,
så visa oss barmhärtighet!
4.
I nåd du oss det löftet ger
att höra dem som till dig ber.
Vi kommer här i ödmjuk bot
och böjer knä inför din fot.

5.
Förlåt vår synd, vårt överdåd,
o Herre, tänk på oss i nåd.
Barmhärtigt på vår svaghet se
och skyndas att din hjälp oss ge.

6.
Så vill vi tacka varje stund
med glädje och av hjärtans grund,
i kärlek följa dina bud
och evigt prisa dig, o Gud.
 

Paul Eber cirka 1566
Sigfrid Aronus Forsius (?) 1614
Bearb.

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi