Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Skuld och förlåtelse 351
Samma melodi: 323
351      O Jesus Krist du nådens brunn

Engelsk cirka 1540


 
1.
O Jesus Krist, du nådens brunn,
du livets vattenkälla,
min bön till dig av hjärtats grund
låt inför dig nu gälla.
Din stora nåd, ditt ljuva namn
mig lockar till din öppna famn,
min nöd för dig att ställa.

2.
Av syndig släkt mitt ursprung är
och synd har jag bedrivit,
jag Adams skuld i hjärtat bär
och tung har bördan blivit.
Jag upplevt har i bitter nöd
att jag är dömd till evig död,
min synd från Gud mig drivit.

3.
Men lov ske dig, o Jesus Krist,
du livets Herre kära,
som tog på dig vår synd och brist
och ville korset bära.
Det jag var skyldig du betalt,
till salighet har du mig valt,
dig tillhör nu all ära.
4.
Så blev ditt kors ett livsbaner,
det är i dina händer,
och till den frälsning som du ger
mitt öga jag nu vänder.
Den död förbjudna trädet bar
med korset du borttagit har
Nu korset livet tänder.

5.
Så lär mig, Gud, i bättring sann
min synd att rätt begråta,
och lär mig älska korsets man
som kan min synd förlåta.
Jag sedan får i världen här
det som mitt sanna bästa är
trots mången livets gåta.
 

Svensk 1656
Bearb.

 

 
Se psalm 304 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi