Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Kallelse och efterföljd 426
Samma melodi: 342
426      Herre du som tände

Oskar Lindberg 1937

Upphovsrättsinnehavaren till psalmens melodi har inte gett oss lov att publicera den på webben.
 
1.
Herre, du som tände
ock för oss ditt ljus,
nådens budskap sände
från ditt fadershus,
må din nåd vi söka,
till ditt folk oss vig.
Gud, i oss föröka
kärleken till dig.

2.
Himlars rymder ljuder
av ditt lov, o Gud.
Jordens fält du bjuder
stå i högtidsskrud.
Mäktiga du fällde,
svaga stödde du.
I ditt vida välde
ingen glömts ännu.

3.
Djupt i djupet tär oss
längtan efter dig.
Herre, kom, bliv när oss,
bliv till evig tid.
Med din Ande led oss,
stärk oss i vår strid.
Blott om du är med oss
har vårt hjärta frid.
4.
Lär oss alltid göra
endast vad du vill.
Låt som barn oss höra
blott vår Fader till.
Allting som din gåva
hjälp du oss att se.
Gud, vi vill dig lova,
dig all ära ge.

5.
Gud, välsigna alla
varje dag och stund,
låt oss inte falla
ur din nåds förbund.
Till din himmel led oss,
där i salighet
vi ditt lov får sjunga
högt i evighet.
 

Lauri Pohjanpää 1923
G. A. Alfons Takolander 1927
Bearb.

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi