Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Guds värld Årets tider 542
Samma melodi: 73, 423, 429
542      Fram skrider året i sin gång

I Willam Tans'urs sångsamling 1734


 
1.
Fram skrider året i sin gång,
nu gulna lund och lid.
Farväl med all din lust och sång,
du korta sommartid.

2.
Snart suckar vinterstormens röst:
allt vissnar och förgår.
Men vissnar allt, jag vet en tröst,
som under allt består.

3.
Låt gulna varje blad på kvist,
låt falna varje strå;
Guds rika nåd, det vet jag visst,
den skiftar ej ändå.
4.
Jag vet var glädjen har sitt hem
när jordens prakt förgår;
ännu som förr från Betlehem
ett livets bud mig når.

5.
Jag vet ett träd, så friskt och grönt,
när döden råder här:
på Golgata det blommar skönt,
och evig frukt det bär.

6.
Det liv som fram ur graven går
skall aldrig mera dö.
Mig Kristus lovar evig vår
trots död och vintersnö.
 

Caspar Johannes Boye 1833
Johan Alfred Eklund 1911

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi