Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Skuld och förlåtelse 347
Bibeln.se: Ps. 130
347      Ur djupets nöd min Gud till dig

Tysk / Wittenberg 1524


 
1.
Ur djupets nöd, min Gud, till dig
mitt klagorop jag sänder.
Hör i barmhärtighet på mig
och räck mig dina händer.
Om, Herre, med din stränga rätt
du dömer all den synd du sett,
vem kan bestå det provet?

2.
Så har vi ingen annan råd
att synden från oss skilja
än att ta evig tillflykt till din nåd,
din evigt goda vilja.
På jorden finns det ingen man
som rätt det goda göra kan.
Guds nåd envar behöver.

3.
Så vill jag till den fasta grund,
som är Guds nåd, mig trygga,
på min förtjänst ej någon stund,
men på Guds godhet bygga.
Min egen kraft ej här förslår,
allena Herren allt förmår.
På honom jag förtröstar.
4.
Om också han vill pröva mig
och låter hjälpen dröja,
vill jag för Gud i innerlig
och stadig tro mig böja.
Syns han än hård, är han dock god,
ger hjälp i tid och skänker mod,
som i sitt ord han lovat.

5.
Om ock min synd är mycket stor,
så överflödar nåden.
Sin frälsning ger han dem som tror
och även jag kan få den.
Nu kan min ande glädja sig:
Gud har min synd förlåtit mig.
Ske honom pris och ära!
 

Martin Luther 1524
Olaus Petri cirka 1530
Bearb.

 

 
Se psalm 267 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi