Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Skuld och förlåtelse 348
Samma melodi: 256
348      Till dig jag ropar Herre Krist

Tysk 1526


 
1.
Till dig jag ropar, Herre Krist,
jag ber att du skall höra.
Ge mig den rätta tron som visst
var mänska trygg kan göra.
Jag sätter all min lit till dig,
som kan min själ benåda.
Låt i all våda
din Ande styrka mig
och till det bästa råda.

2.
Jag ber att du min vandring här
så i ditt fotspår riktar,
att ständigt jag inom mig bär
det hopp som aldrig sviktar.
Så kan till dig jag blicka opp
ur varje nöd och snara
och tålig vara,
väl fylla livets lopp
och glad från världen fara.

3.
Hjälp mig, att jag av hjärtats grund
min fiende förlåter.
Förlåt ock mig i denna stund,
ge sinnet friden åter.
Lär mig att leva dig till pris,
låt ordet rikt mig nära
och till din ära
mig göra stark och vis
att kors och motgång bära.
4.
Om det så gäller liv och död,
vad än som här kan hända,
låt ingen lust och ingen nöd
min själ ifrån dig vända.
Må världen ej bli mig så kär
att den kan mig bedraga
och får försvaga
mitt innersta begär
att endast dig behaga.

5.
Jag står här i en andlig strid
som vållar sorg och smärta.
Kött, värld och djävul ingen frid
ger mitt beträngda hjärta.
Så styrk min egen skröplighet
och låt mig inte falla.
Ge mig och alla,
Gud, din barmhärtighet.
Din hjälp vill jag åkalla.
 

Johann Agricola (?) cirka 1526
Till svenska på 1560-talet
Bearb.

 

 
Se psalm 346 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi