Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Bön och förbön 326
326      O giv oss Herre av den tro

John Sundberg 1926


 
1.
O giv oss, Herre, av den tro
som sorgerna betvingar,
som lyfter oss till ljus och ro
på starka örnevingar,
som talar mäktigt till envar
och bär oss under färden,
som härlig tröst i tvivlen har
och övervinner världen.

2.
O giv oss, Herre, av det hopp
som trotsar nederlagen
och inte låter missmod gro
men ser mot morgondagen,
som ej, hur stjärnlös natten står,
till ängslig bävan bliver,
men drömmer om det jubelår
som evig sällhet giver.
3.
O giv oss, Herre, kärlek ock,
som aldrig vänder åter,
som fastän ständigt gäckad, dock
sig ej förtröttas låter,
den glöd som ej kan släckas ut
av stora vattenflöden,
den makt som ej vet gräns och slut
men segrar över döden.
 

Ida Granqvist 1902
Bearb.

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi