Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Gudstjänstlivet Gudstjänsten 180
180      Sabbatsmorgon stilla

Pekka Juhani Hannikainen 1900


 
1.
Sabbatsmorgon stilla gryr i Herrens frid.
Jordens oro tystnar med dess jäkt och strid.
Hör, hur när och fjärran helga klockors ljud
kallar trötta hjärtan, bjuder frid från Gud.

2.
Pris och ära vare Herrens kärlek blid
som åt alla mänskor bjuder nåd och frid.
Död och ängslan härjar syndbefläckad jord.
Väg till liv och glädje visar Herrens ord.

3.
Synden blir förlåten, bördan lyftes av.
Kristi kärlek strålar över död och grav.
Vandringsmännen, trötta efter mödans dag,
vilar tryggt i stillhet uti Guds behag.

4.
Herre, sabbatsfriden gjut i hjärtat in.
Stilla oro, ängslan, helga själ och sinn.
Låt i dig mig vila, giv av himlens höjd
kraft att trogen verka, tjäna dig med fröjd.

5.
Sabbatsmorgon stilla, stärk mig i min tro.
Låt mig en gång finna evighetens ro.
Låt mig höra sången i Guds himmel klar,
där Guds folk får njuta vila underbar.

6.
Sköna sabbatsmorgon, när ska du väl gry,
då Guds lov skall sjungas högt med tunga ny?
Herre, låt din sabbat uppgå snart för mig.
Låt mig då få vara din evinnerlig.
 

Herman Råbergh 1900
Bearb.

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi