Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Kyrkoåret Fastetiden 71
Samma melodi: 558
71      O Jesus Krist vår salighet

Tysk folkmelodi 1533


 
1.
O Jesus Krist, vår salighet
som Fadern till oss sände,
du kom av stor barmhärtighet
till oss i vårt elände.
Du bar vår synd och svåra nöd
och led för oss din bittra död:
lär mig det rätt betänka.

2.
Fast jag är fattig, full av brist,
och skulden mig belastar,
så tror jag dock, o Jesus Krist,
att du mig ej förkastar.
Din kärlek, Herre allt förmår,
du läker alla djupa sår,
du helar och upprättar.

3.
Och var den än som blod så röd,
den synd som du förkrossat,
så har du, Jesus i din död,
min dyra själ förlossat.
Så vit som snö är nu din brud
och din rättfärdighet den skrud
jag inför dig får bära
4.
Nu när jag väl din egen är,
i dig rättfärdig blivit,
vill du att jag dig håller kär,
du som mig nåden givit.
Så helga mig i ditt förbund,
o Herre, var den fasta grund
som bär mig genom livet.

5.
O Jesus Krist, din kraft mig giv,
ditt ljus åt mig förläna.
All mörkrets kraft i mig fördriv,
att dig jag rätt kan tjäna.
Mig i din kärlek inneslut,
att i din död min synd dör ut
och jag i dig får leva.

6.
Jag prisar dig, o Herre kär,
som allt för mig försakat,
som för min synd utgiven är
och döden för mig smakat.
Så ber jag dig: Förbliv i mig
och jag skall evigt prisa dig,
o Jesus Kristus. Amen.
 

Philipp Friedrich Hiller 1760-talet
Zacharias Topelius 1879
Bearb.

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi