Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Guds värld Människans åldrar 498
Samma melodi: 543
498      På mina gamla dagar

Finsk koralvariant


 
1.
På mina gamla dagar,
o Gud, mig ej förglöm.
När åldern mig försvagar,
du i ditt hägn mig göm.
Du allt från ungdomsåren
på fadersarm mig bar.
När nu jag tyngs av åren,
en fader än mig var.

2.
Min bräcklighet jag märker,
mitt kall mig möda ger:
giv att din Ande stärker
mitt inre liv alltmer.
När minne och när öga
ej har sin skärpa kvar
och tankarna blir tröga,
mitt ljus, o Jesus, var.
3.
Blir svagare mitt öra,
jag ber dig dock att jag
i själens djup kan höra:
“Min nåd är ny var dag.”
Och får jag lida smärta
och blir min vånda svår,
så läk, o Gud, mitt hjärta
i Jesu Kristi sår.

4.
Om tungan kraft ej äger,
o Gud, att prisa dig,
i tron ditt barn dock säger:
Min Jesus ber för mig.
När mina lemmar domnar
i dödens köld, o giv
att jag i frid då somnar
och vinner evigt liv.
 

Philipp Friedrich Hiller 1767
Severin Cavallin 1874
Bearb.

 

 
Se psalm 526 i finska psalmboken (Annan melodi och annat versmått)

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi