Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Gudstjänstlivet Konfirmation 234
234      Med jubel vi dig hälsar

Johann Georg Lotscher 1795


 
1.
Med jubel vi dig hälsar,
vår Herre och vår Gud.
Ditt unga folk du frälsar,
vi kommer på ditt bud.
I kyrkan omkring ordet
en högtidsstund du ger,
vid helga nattvardsbordet
din kärleks under sker.

2.
Än Kristus vill oss kalla:
Nu är Guds rike när!
Det gäller för oss alla:
Gå med i Herrens här!
Må intet mer oss hindra
att främja rätt och fred,
att svält och ångest lindra,
att ondskan bryta ned.
3.
När Jesu Kristi rike
får makten i vår själ,
var mänska blir vår like,
vi vill varandra väl.
Och Kristus för oss strider,
hans kärlek griper, bär,
om också ont vi lider,
vi gör vad han begär.

4.
Se, öppen ligger världen
och dyrbar är vår tid.
Gud själv vill ge oss svärden
till Andens goda strid.
Så skänk oss, Gud, den styrka
för verket här på jord,
som finns blott i din kyrka,
som ges blott i ditt ord.
 

Olaf Ludvig Zwilgmeyer Hillestad 1967
Gustav Björkstrand 1978, 1982

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi