Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Sånger för kyrkliga förrättningar Tacksägelse för skörden 756
Samma melodi: 39, 182, 316, 504, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 755, 757, 758, 759, 760, 761
756      Nu är skördetiden inne (v. 2)

Johann Schop 1642


 
1.
Herre, du bär jord och himmel,
du bär livet i din famn.
Du ger mening åt vår strävan,
ser oss alla, vet vårt namn.
Vi får lämna allt vi gör
i din hand, du som oss hör,
du som hjälper oss i nöden
och som leder våra öden.

2.
Nu är skördetiden inne.
Säden dignar strå vid strå.
Herre, tack för markens gröda.
Mycket låter du oss få
samla in vid sommarns slut
innan allting blommat ut.
Det man sår, det får man skörda.
Nu är våra böner hörda.
3.
Med din godhet du oss mättar,
Hjälp oss dela det du ger
med de fattiga och svultna,
dem som maktlöst sjunker ner.
Alla bor på samma jord.
Gud, låt brödet på vårt bord
räcka till för alla länder,
du som våra hjärtan tänder.

4.
Herre, du som skapat allting,
du vår tillflykt och vår tröst,
vi vill sjunga till din ära,
glädjen bär vår sång, vår röst.
Du är Herren, du är här.
Du är den som var och är.
Dig vi tillhör hela livet.
Tack för allt som blir oss givet.
 

Niilo Rauhala 2003
Catharina Östman 2003

 

 
Se psalm 846 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi