Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Sånger för kyrkliga förrättningar Välsignelse av vårdinrättning 759
Samma melodi: 39, 182, 316, 504, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 755, 756, 757, 758, 760, 761
759      Du som är de svagas räddning (v. 2)

Johann Schop 1642


 
1.
Herre, du bär jord och himmel,
du bär livet i din famn.
Du ger mening åt vår strävan,
ser oss alla, vet vårt namn.
Vi får lämna allt vi gör
i din hand, du som oss hör,
du som hjälper oss i nöden
och som leder våra öden.

2.
Du som är de svagas räddning,
du är här i detta hus.
Hastigt går vårt liv på jorden,
du ser det i evigt ljus.
Gud, välsigna den som nu
känner smärta. Bara du
lindrar oro, sorg och plåga.
Tänd inom oss hoppets låga!
3.
Du som kallat oss att tjäna,
ge din nåd åt alla dem
som här vårdar dem som lider,
stöder dem som längtar hem.
När vår dag känns tung och svår,
vid vår sida då du går.
Du ger kraft åt dem som dignar.
Varje mänska du välsignar.

4.
Herre, du som skapat allting,
du vår tillflykt och vår tröst,
vi vill sjunga till din ära,
glädjen bär vår sång, vår röst.
Du är Herren, du är här.
Du är den som var och är.
Dig vi tillhör hela livet.
Tack för allt som blir oss givet.
 

Niilo Rauhala 2003
Catharina Östman 2003

 

 
Se psalm 849 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi