Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Sånger för kyrkliga förrättningar Vid kyrkoinvigning 751
Samma melodi: 39, 182, 316, 504, 748, 749, 750, 752, 753, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761
751      Älskad vare denna kyrka

Johann Schop 1642


 
1.
Älskad vare denna kyrka!
Lyssna här till Herrens röst!
Se i Herrens ord din styrka,
sök i Herrens ord din tröst.
Här läggs barn i Jesu famn.
Var välsignad i hans namn,
du som döps i heligt vatten,
du som vandrar bort i natten.

2.
Vilken lycka att få vara
en av många i Guds hus!
Mörknar vägen för vår skara
får vi gå i ordets ljus.
Ordet lyser natt och dag.
Lycklig du och lycklig jag,
när Guds ord för oss förklaras,
nådens under uppenbaras.
3.
Inget liv levs utan tårar.
Här bor saknad, nöd och brist.
Vi bär sorg vid käras bårar,
sorg för egen skuld till sist.
Ingen av oss räcker till.
Var välkommen, du som vill
söka ro i löftesordet,
böja knä vid nattvardsbordet.

4.
Brusa orgel! Sjung församling!
Sjung till tröst, till tack och lov.
Ung och äldre, barn och gamling,
sjung din dröm om himlens hov!
Du har fått ett liv, en tro.
Sjung i glädjen att få bo
här i tiden djupt medveten
om den stora möjligheten.
 

Lars Huldén 1999

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi