Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Guds värld Fosterlandet 548
Samma melodi: 44
548      O konungarnas konung Gud

Frans Petter Krank 1889


 
1.
O konungarnas konung, Gud,
som styr all världen med ditt bud,
vänd ock i nåd till detta land
din fadersblick, din allmaktshand.

2.
Ett litet folk vårt folk ju är
och ringa är dess styrka här.
Vad har den störste dock förmått,
om ej av dig sin kraft han fått.

3.
All jordens storhet, styrka, makt
är blott som stoft dig underlagt,
och vid din vink det högsta böjs,
det ringaste till ära höjs.

4.
Ja, ofta väljer du ju så
till dina redskap just de små,
för att i dem för en och var
din allmakt skall bli uppenbar.
5.
Ditt folk, som du åt dig berett,
det var av världen översett.
Dock fick det nådens fullhet, när
du lät Messias födas där.

6.
Du Herre, hör då oss också
och låt i oss din nåd bestå.
Om storhet ber vi ej och prakt
och ej om rikedom och makt.

7.
Men låt vårt folk få tjäna dig,
om dina verk bemöda sig,
och hjälp oss, Herre, att vi får
din visa ledning där vi går.
 

Julius Krohn 1869
Zacharias Topelius 1875
Bearb.

 

 
Se psalm 580 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi