Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Kyrkoåret Pingst 111
Samma melodi: 544
111      Kom helge Ande till mig in

Tysk (publ. av J. B. König) 1738


 
1.
Kom, helge Ande, till mig in,
upplys min själ att jag är din,
och låt mig din förbliva.
Låt livets ljus få leda mig
och för mig på din rätta stig.
Dig vill jag helt mig giva.

2.
Led mig i sanning, gör mig vis,
att jag, min Gud till lov och pris,
lär känna rätt din vilja.
Från alla synder gör mig ren,
lär mig att falskhet, svek och sken
ifrån det äkta skilja.

3.
Min Herre, du är god och blid,
stärk mig att jag i all min tid
mig håller vid det ena:
att tro på Herren Jesus Krist
och visa kärlek utan list.
Min hjälp är du allena.

4.
Stå alltid med mig i min strid.
Den onde ger mig ingen frid
och vill mig helt fördärva.
Gud, med min ande vittne bär
om att ditt barn jag också är
som skall ditt rike ärva.
5.
Jag är så svag, jag tillstår det,
vad jag skall be jag inte vet,
vad gagnar eller skadar.
O helge Ande, bed för mig
och lär mig sucka innerlig
mitt Abba, käre Fader.

6.
Du som i dina händer har
vårt liv, håll i din nåd mig kvar,
låt mig ditt råd ej klandra.
Förlåt mig när jag handlar fel
och ge mig kraft att göra väl
och i din fruktan vandra.

7.
Hjälp mig att bruka tiden rätt,
förvalta på ett riktigt sätt
det pund som är mig givet.
Ty den som söker egen vinst
och ger sin Gud och nästan minst,
han snart förslösar livet.

8.
O glädjens Ande, stå mig bi
i all den sorg jag kommer i.
Och när mig Gud vill kalla
från denna världen bort en dag,
hjälp då Kristi skull att jag
må dig min själ befalla.
 

Svensk senast 1694
Bearb.

 

 
Se psalm 120 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi