Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Guds värld Morgon och afton 503
503      Min Gud och Fader kära

Tysk medeltida hymn / 1546


 
1.
Min Gud och Fader kära,
nu glad jag tackar dig
för att du stått mig nära
och vakat över mig.
Du velat mig bevara
den gångna natten väl.
Du skyddat för all fara
ditt barn till kropp och själ.

2.
Hör, Gud, när jag dig beder
att du med nåd mig ser,
att vaksamt du mig leder,
din vilja hos mig sker.
Hjälp att jag inte viker
ifrån din rätta stig
och att jag aldrig sviker
dig som ej sviker mig.

3.
Ge också tron, den rena,
på Herren Jesus Krist,
vår Frälsare allena.
Förlåt min skuld och brist.
Du mig ej övergiver,
det har du lovat mig,
om jag i tron förbliver
och alltid tjänar dig.
4.
Nytt hopp jag ber dig giva
med kraft för mödans dar,
och lär mig trofast bliva
i kärlek till envar,
att jag allt gott må göra
min nästa, såsom mig,
och sådan levnad föra
som kan behaga dig.

5.
Låt dagen gå till ända
så den blir dig till pris.
Låt mig ej från dig vända,
du Herre, god och vis.
Din vill jag alltid vara
med liv, med kropp och själ,
i lycka som i fara.
Så går mig alltid väl.
 

Johann Kohlros cirka 1535
Till svenska 1601
Bearb.

 

 
Se psalm 533 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi