Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Kyrkoåret Marie bebådelsedag 54
Samma melodi: 114, 354
54      Kristus den rätte Herren

Tysk folkmelodi 1400-talet / Erfurt 1524


 
1. Kristus den rätte Herren,
Guds Son av evighet,
från Fadern har han kommit
till världens salighet.
Han är den morgonstjärna
som lysa kan och värna
i mörker och i nöd.

2. Som människa han sändes
till oss i nådens tid.
Av jungfru ren på jorden
han föddes till vår frid.
Han dödens makt har krossat
och syndens boja lossat
och öppnat himlens port.

3. O Kristus, oss benåda
så att i tron vi må
ljus i din sanning skåda,
liv i din kärlek få.
Till dig vårt hjärta längtar,
från världens väsen trängtar
till din rättfärdighet.
4. All härlighet och ära
din Fader givit dig.
När hjälp hos dig vi söker,
du tröstar innerlig.
Du lovat med oss vara,
när i all nöd och fara
vi litar blott till dig.

5. Vad Fadern dig har givit
du ej förlora vill.
Till rätta livet leder
du dem som hör dig till.
Oss från allt ont bevara,
låt oss hos dig få vara
i tid och evighet.
 

Elisabeth Kreuziger 1524
Olaus Petri 1536
Bearb.

 

 
Se psalm 256 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi