Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Guds värld Kärlek och gemenskap 459
Samma melodi: 208, 288a
459      I Kristus finns ej öst och väst

Johann Crüger 1653


 
1.
I Kristus finns ej öst och väst
och inte syd och nord,
en kärlekens gemenskap blott
kring all vår vida jord.

2.
Som syskon hand i hand i tron
må alla raser gå;
envar som är min Faders barn
är släkt med mig också.
3.
Låt oss varandras bördor ta
för att på detta vis
kring världen föra vittnesbörd
till Kristi tack och pris.

4.
Så möts i Kristus öst och väst
och så möts syd och nord.
I honom är vi alla ett
kring all vår vida jord.
 

John Oxenham 1908
Ole Torvalds 1978, 1982

 

 
Se psalm 448 i finska psalmboken
Johann Crüger i Wikipedia

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi