Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Kyrkoåret Pingst 119
119      Överallt sig Anden rör

John Wilson 1969

Upphovsrättsinnehavaren till psalmens melodi har inte gett oss lov att publicera den på webben.
 
1.
Överallt sig Anden rör,
bud till alla kristna för:
Låt oss prisa kärleken,
Kristus lever, verkar än.

2.
Glöm din skygghet, höj din röst,
ropa ut i väst och öst:
Gud i Kristus kom, han är
än idag den kraft som bär.

3.
När Guds trogna bryter bröd,
mättar hunger, lindrar nöd:
Låt oss prisa kärleken,
Kristus lever, verkar än.

4.
Anden leder än till strid
mot det onda, vet sin tid:
Gud i Kristus kom, han är
än i dag den kraft som bär.
5.
När en främling får en vän,
när en hemlös finner hem:
Låt oss prisa kärleken,
Kristus lever, verkar än.

6.
Ande, fyll med liv vår sång,
led vår tanke, styr vår gång:
Gud i Kristus kom, han är
än i dag den kraft som bär.

7.
Överallt Guds Andes bud
kallar alla folk till Gud:
Låt oss prisa kärleken,
Kristus lever, verkar än.
 

Brian A. Wren 1969
Gunvor Javén 1982

 

 
Se psalm 416 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi