Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Tro och trygghet 404
404      Fri som rymdens svala

Henrik Perret 1979


 
1.
Fri som rymdens svala
är jag, Gud, i dig.
För oändligheten
har du skapat mig.

2.
Från mitt trånga näste
störtar jag mig ut
i din rymd av kärlek
utan gräns och slut.
3.
Evig andes vindar
över land och hav
lyfter mig och bär mig
bort från död och grav.

4.
Fri som rymdens svala
är jag, Gud, i dig,
fri att i var mänska
sveklöst älska dig.
 

Hjalmar Krokfors 1976

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi