Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Kyrkoåret Jul 27
Samma melodi: 23, 533
27      Var hälsad sköna morgonstund

Philipp Nicolai 1599


 
1.
Var hälsad, sköna morgonstund,
som av profeters helga mun
är oss bebådad vorden!
Du stora dag, du sälla dag,
på vilken himlens välbehag
ännu besöker jorden!
Unga
sjunga
med gamla,
sig församla
jordens böner
kring den störste av dess söner.

2.
Guds avbild är han och likväl
en mänska, för att varje själ
skall till honom vända.
Han kommer, följd av frid och hopp,
att vilsegångna söka opp
och hjälpa de elända,
värma,
närma,
till varandra
dem som vandra
kärlekslösa
och ur usla brunnar ösa.
3.
Han tårar fälla skall som vi.
förstå vår nöd och stå oss bi
med kraften av sin Anda,
förkunna oss sin Faders råd
och sötman av en evig nåd
i sorgekalken blanda,
strida,
lida
dödens smärta,
att vårt hjärta
frid må vinna
och Guds himmel öppen finna.

4.
Han kommer, till vår frälsning sänd,
och nådens sol, av honom tänd,
skall sig ej mera dölja.
Han själv vår herde vara vill,
att vi må höra honom till
och honom efterfölja,
nöjda,
höjda
över tiden,
och i friden
segerrika
en gång bliva honom lika.
 

Johan Olof Wallin 1819
Bearb.

 

 
Psalmkommentar

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi