Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Kyrkoåret Jul 36
36      Över jordens mörka dalar

Rainer Holmgård 1981


 
1.
Över jordens mörka dalar
julens stjärna tändes.
Gudasonen Jesusbarnet
ner till jorden sändes.
Lov och ära vare Gud i höjden!
Alla jordens länder
stämmer in i änglafröjden.
2.
Tillbe, hjärta, ödmjukt, glatt
vid Jesusbarnets läger.
Livet, friden, saligheten
du i barnet äger.
Lov och ära vare Gud i höjden!
Alla jordens länder
stämmer in i änglafröjden.
 

Elly Sigfrids 1981

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi