Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Kyrkoåret Jul 15
Samma melodi: 6
15      Världens Frälsare är här

300-talet / Erfurt 1524


 
1.
Världens Frälsare är här,
av en jungfru född han är
efter profetians ord,
utan like på vår jord.

2.
Nådens under här vi sett,
av Guds Ande har det skett.
Ordet, utav Fadern fött,
har i tiden blivit kött.

3.
Utan synd han föddes här,
han som världens synder bär,
utan skuld han med sin död
frälsar oss ur dödens nöd.

4.
Han med himmelsk fröjd och fred
har till jorden kommit ned.
Han är både Gud och man
som oss alla hjälpa kan.
5.
Han från Fadern kommit har
och till Fadern åter far,
sitter på Guds högra hand,
råder över alla land.

6.
Stor, som Faderns, är hans makt,
döden har han nederlagt,
slagit i en väldig strid
mörkrets här till evig tid.

7.
Fader, Son och Ande, bliv
hos oss med gudomligt liv.
Heliga Treenighet,
lov ske dig i evighet.
 

Aurelius Ambrosius 300-talet
Martin Luther 1524 till tyska
Olaus Petri 1536
Bearb.

 

 
Psalmkommentar
Se psalm 16 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi