Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Guds värld Fred och frihet 554
554      Vår Fader och Gud

Philipp Paul Bliss före 1876


 
1.
Vår Fader och Gud,
se till vårt land i mildhet.
Hör oss, när vi ropar:
Förbarma dig, o Herre!

2.
Vår Fader, du ser
att våld och ofrid råder.
Över dem som lider
förbarma dig, o Herre.

3.
Vår Fader, du vet
att vi bland folk på jorden
räknas till de svaga.
Förbarma dig, o Herre.
4.
Vår Fader, du kan
förlåta världens synder.
När vår dom skall fällas,
förbarma dig, o Herre.

5.
Vår Fader och Gud,
vi ber om fred på jorden.
Ena dem som strider,
förbarma dig, o Herre!
 

Helena Shuuladu 1972
Ull-Britt Gustafsson-Pensar 1979

 

 
Se psalm 603 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi