Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Kyrkoåret Kristi förklarings dag 120
Samma melodi: 273, 384Bibeln.se: Matt. 17
120      På berget i förklarat sken

Wolfgang Köpfel 1538


 
1.
På berget i förklarat sken
stod Kristus för de sina.
De såg ett moln av solglans ren,
i vilken allt sågs skina,
och därur kom en röst med dån:
Se, detta är min käre Son.
Till honom skall ni lyssna.

2.
För sina trogna än kan han
stå fram och ses förklarad,
men bara stundtals. Här är han
ej ständigt uppenbarad.
En stund blott var hans glans att se
på berget också för de tre
som var hans nära vänner.

3.
Först i hans himmel skall vi få
se all hans glans och ära
och med hans helgon evigt så
vårt lov för honom bära.
Och där skall vi med klarnad blick
få se vad vi på jorden fick
blott som en spegling skåda.
4.
Den glädje som i livet här
oss bjuds att ta till vara,
i bredd med himlens glädje är
en ömklig skugga bara.
Den salighet vi än ej ser
skall bli oss tusenfaldigt mer
än vad vi alls kan ana.

5.
O Kristus, redan på vår jord
låt dig för oss förklaras.
Lys oss med kraften av ditt ord,
låt oss i dig bevaras.
Så att i himmelen en gång
vi skall få prisa dig med sång
bland dem som du har frälsat.
 

Hemming från Masku 1605
Ole Torvalds 1982

 

 
Se psalm 263 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi