Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Det eviga livet Det kristna hoppet 567
Samma melodi: 225, 535
567      Med lust och glädje tänker

Svensk handskrift 1693


 
1.
Med lust och glädje tänker
jag på den sommartid,
då Gud de sina skänker
en evig tro och frid,
då skapelsen har blivit
Guds viljas återsken
och himlen ny och jorden
från alla synder ren.

2.
Då skall oss Kristus kläda
i helig bröllopsskrud
och som vår brudgum träda
med oss för Herren Gud.
Då skall hans änglaskara
och alla helgons här
inför din tron lovsjunga
Guds lamm som dödat är.

3.
Hört haver intet öra
och intet öga sett
den fröjd oss Gud vill göra
och har åt oss berett.
Då skall vi äntligt skåda
Gud sådan som han är
och av hans kärlek brinna
i evig dyrkan där.

4.
Då skall oss intet skilja
ifrån Guds kärlek där
ty Herrens helga vilja
vår egen vilja är.
Att honom evigt tjäna
är all vår längtan då,
vår högsta fröjd skall vara
att honom prisa få.

5.
Så må Guds vänner alla
som lider på vår jord
ej i förtvivlan falla
men tro på Kristi ord,
så de kan bära korset
med stadigt tålamod.
Och giva Herren ära
som är mot alla god.
6.
Den som Guds nåd och gåvor
i Kristus ärva vill
och få det rikes håvor
som skall oss komma till,
han måste mycket lida
i denna jämmerdal,
men Jesu milda kärlek
skall skingra alla kval.

7.
Och Herren Gud skall kalla
de bjudna till sitt hem.
Gud hjälpe då oss alla
att finnas ibland dem
och ha i våra händer
trons lampa med dess ljus,
att han ej visar bort oss
ifrån sitt bröllopshus.

8.
När konungen framträder
att sina gäster se,
den ej har bröllopskläder,
han döms till evigt ve.
Må Gud oss alla giva
den rätta dräkten då,
sann tro, att vi med ära
för honom må bestå.

9.
Nu vill med fröjd jag ända
mitt hjärtas sommarsång.
Jag vet att Gud skall vända
i frihet allt mitt tvång.
Må Herren Krist oss hjälpa
i denna onda tid,
att honom rätt vi tjänar
och får en evig frid.
 

Johann Walter 1552
Petrus Johannis Gothus 1604
Axel Fredrik Runstedt 1911
Bearb.

 

 
Se psalm 620 i finska psalmboken (Annan melodi men samma versmått)

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi