Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Kyrkoåret Alla helgons dag 129
129      För alla helgon

Leevi Madetoja 1925


 
1.
För alla helgon, som i kamp för tron
stått fast mot världen och nått himlaron,
till dig o Jesus, höjes lovets ton:
Halleluja! Halleluja! Halleluja!

2.
Du var i världen deras fasta hus.
Din röst dem ledde fram i stridens brus,
och genom ödsligt mörker sken ditt ljus.
Halleluja! Halleluja! Halleluja!

3.
Vi kämpa må med troget, tappert mod
som förr en gång din helga skara god
tills den bekrönt i segerns boning stod.
Halleluja! Halleluja! Halleluja!

4.
O höga samfund, helgon av vår släkt!
Mörk är vår väg, för er har morgon bräckt.
Men alla livas av hans andes fläkt.
Halleluja! Halleluja! Halleluja!

5.
Blir dagen tung och själens möda lång,
tyst, hör! I fjärran tonar segersång,
och tro och vilja stärkes än en gång,
Halleluja! Halleluja! Halleluja!
 

William Walsham How 1864
Nathan Söderblom 1911
Bearb.

 

 
Se psalm 142 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi