Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Nöd och nåd 366
Samma melodi: 330Bibeln.se: Ps. 116
366      O Gud det är min glädje

Melchior Vulpius 1609


 
1.
O Gud, det är min glädje
att du dock hör min röst
och alltid mig tillstädjer
att söka hos dig tröst.

2.
Jag ber dig nådigt höra
mitt hjärtas bön till dig.
Ett offer vill jag göra:
tillbedja innerlig.

3.
Omkring mig dödens snara
hårt hade slutit sig.
Jag var i skräck och fara
och mörker omgav mig.

4.
Men när jag sökte Herran
och sade: “Fräls min själ!”
Då var mig Gud ej fjärran,
han hjälpte snart och väl.

5.
Ty Herren Gud förlåter
i nåd och mildhet stor
den som sin synd begråter
och som på honom tror.

6.
Han kan ur nöd oss draga,
i motgång finna råd,
oss skona eller aga
av outgrundlig nåd.
7.
Det har ock jag erfarit,
ty Gud har tänkt på mig
när jag i nöd har varit
och sorgen slagit mig.

8.
Han frälst min själ ifrån döden
och räddat mig från fall,
han gett nytt hopp i nöden,
hans nåd jag prisa skall.

9.
För Herren skall jag vandra
den tid jag lever här,
fast sveke alla andra,
hans nåd beständig är.

10.
Med glädje vill jag tömma
den kalk Gud skänker mig,
hans helga namn berömma
och vandra på hans stig.

11.
Dig, Herre, vill jag tjäna,
ty du har löst mitt band.
O Gud, därtill förläna
din nåd och helge And.
 

Haquin Spegel 1688
Bearb.

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi