Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Glädje och tacksamhet 307
307      Att prisa dig är underbart

Finsk koralvariant från Raumo


 
1.
Att prisa dig är underbart,
dig, Herre, vill vi lova.
I sång och bön vi tackar dig
för nådens rika gåva.
Du ger oss seger i vår strid
mot ondskans makt i denna tid.
Du vandrar vid vår sida.

2.
Du kommer till oss i ditt ord
med livets friska vatten,
Du ger oss kraft för varje dag
och skänker ro för natten,
Du mättar oss med dagligt bröd,
din sannings ljus i överflöd,
det leder oss som stjärnor.
3.
Vår psalm är ännu alltför svag
och fattiga är orden
om allting gott som du har gett
oss redan här på jorden.
Vi kan ej prisa nog din nåd,
din visa ledning och ditt råd
när du vår väg välsignar.

4.
Vi ber dig: Överge oss ej,
ge del i din försoning,
Låt oss i Andens klara ljus
se vägen till din boning.
Ge hjärtan hopp och ge dem tro
och ge oss i din kärlek ro,
i nådens rika källa.
 

Mikael Nyberg 1892
Ole Jakobsson 1983 efter
Hilja Haahti 1900

 

 
Se psalm 342 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi