Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Guds värld Ansvar och tjänande 478
Samma melodi: 508
478      Ditt verk är stort

Tysk 1500-talet (?) / Prag 1576


 
1.
Ditt verk är stort, men jag är svag
och lätt till jorden böjes.
Mig arma i din tjänst dock tag,
om så din kraft upphöjes.

2.
Med ödmjukhet och kärlek giv
och trohet intill döden,
och låt mig gå med bud om liv
bland smärtorna och nöden.
3.
Till evig tid jag hör dig till
och vill ej mer begära.
Så tag mig, led mig, som du vill,
blott alltid till din ära.
 

Natanael Beskow 1885

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi