Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Bön och förbön 330
Samma melodi: 366
330      Tag Jesus mig vid handen

Melchior Vulpius 1609


 
1.
Tag, Jesus, mig vid handen
och led mig varje dag.
Från mörka avgrundsranden
allt längre bort mig drag.

2.
Och vill jag, Jesus kära,
dig stöta bort från mig,
slut då blott mera nära
mig varje stund till dig.

3.
Gör ofta mig den frågan,
om jag dig håller kär.
Tänd själv uti mig lågan
som svaret innebär.
4.
Lär mig i alla öden
att på din frälsning tro
och bli du intill döden
mitt väsens A och O.

5.
Låt mig i gärning visa
att din, blott din jag är.
Så kan jag bäst dig prisa
och tacka, Jesus kär.
 

G. A. Alfons Takolander 1927
Bearb.

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi