Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Kyrkoåret Kyndelsmässodagen 51
Bibeln.se: Luk. 2:29-32
51      Nu får din tjänare i frid

Martin Luther 1524


 
1. Nu får din tjänare i frid
från världen fara,
o Herre, och i evig tid
hos dig vara
som du i ditt ord har sagt.
Så blir min död en vinning.

2. Ty nu har mina ögon sett
och jag fått hälsa
den du till alla folk har gett
att dem frälsa.
Han i mörkret är vårt ljus
och vårt liv i döden.
3. För alla gav oss nåd du ut
din Son, och alla,
så är ditt mäktiga beslut,
vill du kalla
till hans rike med ditt ord
som når kring hela världen.

4. Till hedningarnas stora ljus
lät han sig sändas,
att de må samlas i hans hus
och omvändas.
Till sitt eget Israel
han kom med fröjd och ära.
 

Martin Luther 1524
Lars Stenbäck 1865
Bearb.

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi