Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Sånger för kyrkliga förrättningar Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller arbetsplats 760
Samma melodi: 39, 182, 316, 504, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 755, 756, 757, 758, 759, 761
760      Till gemenskap har vi skapats (v. 2)

Johann Schop 1642


 
1.
Herre, du bär jord och himmel,
du bär livet i din famn.
Du ger mening åt vår strävan,
ser oss alla, vet vårt namn.
Vi får lämna allt vi gör
i din hand, du som oss hör,
du som hjälper oss i nöden
och som leder våra öden.

2.
Till gemenskap har vi skapats,
i gemenskap finns vi här.
Denna arbetsplats du gett oss.
Tack för vad den innebär!
Gud, välsigna varje stund.
Låt oss stå på stadig grund.
Hjälp oss tänka på varandra,
ta vårt ansvar, tjäna andra.
3.
När du Kristus åt oss sände,
blev du människa som vi.
Var oss i vår vardag nära!
Led oss, Gud, och stå oss bi!
Ge oss tålamod och tid,
vilostunder, kraft och frid.
Varje uppgift är din gåva.
Vi vill alltid, Gud, dig lova.

4.
Herre, du som skapat allting,
du vår tillflykt och vår tröst,
vi vill sjunga till din ära,
glädjen bär vår sång, vår röst.
Du är Herren, du är här.
Du är den som var och är.
Dig vi tillhör hela livet.
Tack för allt som blir oss givet.
 

Niilo Rauhala 2003
Catharina Östman 2003

 

 
Se psalm 850 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi