Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English

Psalmkommentar


4 Bered en väg för Herran

Kyrkoåret / Advent

Textförfattare

Författaren till den självklara ingångspsalmen på första söndagen i advent är Frans Michael Franzén (1772–1847). Han föddes i Uleåborg och sägs ha varit ett ovanligt vackert barn, som hade ett vekt och känsligt sinne. Han var mycket begåvad och flitig. Som elvaåring började han skriva dikter. Han avlade studentexamen vid Åbo Akademi redan vid tretton års ålder. När han var tjugo år gammal utnämndes han till docent i vältalighet. Professor i lärdomshistoria blev han sex år senare. År 1803 blev han prästvigd och fem år senare blev han En av de aderton i Svenska Akademien. Efter 1808–1809 års krig flyttade Franzén till Sverige, och år 1812 utkom "Prof-Psalmer", som han utgav tillsammans med J.O. Wallin, en av Sveriges allra största psalmdiktare. När provpsalmerna kom ut fick Franzén sitt genombrott som psalmdiktare. Han slutade sina dagar som biskop i Härnösand.

Kompositör
Melodin är en svensk variant av en tysk folkmelodi från 1500-talet. Den svenska varianten förekom för första gången i den handskrivna koralboken i Riddarholmskyrkan i Stockholm (1694).

Innehåll

Franzéns psalmer koncentrerar sig på att berätta om Kristus, de är s.k. kristocentriska och kommer mycket nära bibelordet. Den här psalmen är skriven i presens, i nutid, och förmanar oss att vi skall bereda oss när Kristus kommer till oss nu. Psalmen är mycket åskådlig, vi nästan ser vad som händer när vi sjunger. Den sista versen har man dock varit tvungen att skriva om. Den började med att säga "Jerusalem är öde". Det är inte mera sant, så därför skrev Britt G. Hallqvist: "Se furstar kan fördrivas / och mista all sin makt" för att säga att jordiska riken och tempel kan störtas, men Kristi andliga rike består, oberoende av vad som händer i världen.

Birgitta Sarelin

 
Referenslitteratur
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi