Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English

Psalmkommentar


21 Det är en ros utsprungen

Kyrkoåret / Jul

Textförfattare

Författaren till denna ursprungligen katolska julvisa "Es ist ein Ros entsprungen" är okänd. De två första och den fjärde strofen härstammar från den katolska julvisan. Den tredje strofen är av en okänd tysk författare 1831.*

Den svenska versionen är en översättning av Thekla Knös (1815–1880) från 1867. Hon var författare och fick Svenska Akademiens stora pris år 1851. Mot slutet av sitt liv levde hon i svåra förhållanden och hamnade år 1868 på Växjö hospital, där hon vårdades till sin död.

Psalmen har ingen lång historia i våra psalmböcker. Den infördes först i 1943 års psalmbok.

Kompositör
Melodin anges i psalmböckerna härstamma från 1400-talet. Tillsammans med melodin finns den i ett tryck år 1599 i Köln i "Alte Catholische Kirchen-Gesäng". I ett tryck från 1605 sägs den vara gammalkatolsk, och det är den benämningen som har gjort att forskarna tror att melodin kan härstamma från 1400-talet. Sången har stadigt hört till kyrkokörernas julrepertoar enligt ett arrangemang av Michael Praetorius i "Musiae Sioniae", ett stort samlingsverk för kyrkomusik som trycktes år 1609. Därför har man ibland trott att melodin är skriven av Praetorius.

Innehåll

I den första kända versionen har psalmen 23 verser och är en sång om jungfru Maria. Maria liknas vid en ros, den mystiska rosen i anslutning till Höga Visan 2:1: "Jag är en vildros på Sharons slätt, en lilja i dalen." Då psalmen omtolkades för protestantiskt bruk blev Maria rosenbusken som bär rosen Kristus. Profetian i Jesaja 11:1 om skottet från Isais avhuggna stam förenas med den gamla rossymbolen, som omtolkas som symbol för Kristus. I stället för en Maria-psalm har vi fått en Kristus-psalm. Psalmen passar utmärkt att sjunga vid julbönen på julaftonen, eftersom innehållet bygger på de gammaltestamentliga profetiorna om Kristus. Profetiorna kan sägas vara Gamla testamentets julevangelier.

Birgitta Sarelin
* Vers tre enligt tyska källor (se t.ex. de.wikipedia.org angående "Es ist ein Ros entsprungen") skriven av Fridrich (eller Friedrich) Layriz 1844.

 
Referenslitteratur
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi