Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English

Psalmkommentar


53 Kristus är världens ljus

Kyrkoåret / Kyndelsmässodagen

Textförfattare

Frederick Pratt Green (1903–2000) verkade som metodistpräst i England. Han var en av ledarna för den engelska "hymnexplosionen". Många andliga sånger och psalmer blev till i 1960-talets England. Avläggare av denna hymnexplosion fanns också i Sverige, där Anders Frostenson och Britt G. Hallqvist var de mest produktiva psalmförfattarna. Green har ansetts vara den främste psalmförfattaren i England efter Charles Wesley (1707–1778). Green har skrivit 302 psalmer. Han var medlem i den kommitté som sammanställde Hymns and Songs (1969). I England är Green känd också som den enda 1900-talsförfattare som har skrivit en psalm för drottning Elisabet II:s "Silver Jubilee" år 1977. Green är i den engelskspråkiga delen av världen därtill erkänd som den som har kunnat uttrycka de stora kristna sanningarna på ett språkligt enkelt sätt.

"Christ is the World’s Light" trycktes först i samlingen "Hymns and Songs" och fem år senare i Kyrkornas Världsråds samling "Cantate Domino". Redan 1970 översattes texten emellertid till svenska av Britt G. Hallqvist. Den blev snabbt en av de mest uppskattade nya psalmerna i Svenskfinland.

Kompositör
Melodin är fransk, troligen första gången tryckt i Paris 1681. Kompositören är inte känd.

Innehåll

Kristus framställs i sången som världens ljus, fred och liv. Sången avslutas med en lovsång till den heliga Treenigheten, Gud som Fader, Son och Ande. Men trots detta är Kristus inte avlägsen: han kallas i alla verser vår broder. Första versen har ett klart julmotiv. I andra versen kommer fredsmotivet (peace) in. Svenskan gör en åtskillnad mellan frid (inre tillstånd) och fred (yttre tillstånd) som inte finns i många andra språk. Britt G. Hallqvist valde att översätta "peace" med fred, eftersom Kristus också enligt psalmen är en förutsättning för en yttre fred i världen, inte bara för den inre friden.

Psalmen står i psalmboken under rubriken "Kyndelsmässodagen", som är en helgdag med anknytning till julen. Den firas vanligen första söndagen i februari. Kyndelsmässodagens namn sammanhänger med den medeltida seden att denna dag välsigna alla de ljus som skulle användas i kyrkan under det kommande året. Festens bibliska firningsämne är frambärandet av barnet Jesus i templet och den gudomliga härlighet som kom in i världen genom honom och uppenbarades för oss. När den gamle Symeon välsignar barnet och dess föräldrar (Luk. 2:22–33) ser han framåt från denna händelse ända mot Golgata.

Birgitta Sarelin

 
Referenslitteratur
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi