Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English

Psalmkommentar


143b En dag skall Herrens skapardrömmar möta

Kyrkoåret / Kyrkoårets slut

Textförfattare

Eyvind Skeie (1947–) fick sin utbildning i Menighetsfakulteten och blev prästvigd 1974. Efter diverse tjänster som präst blev han år 1985 ”sin egen”. Han har samarbetat med många kompositörer och hållit åtskilliga föredrag. Hösten 2007 gav han ut en egen psalmbok med titeln "316 salmer og sanger". I denna bok är alla texter av Skeie. Att en psalmbok med endast en psalmförfattare ges ut lär vara en unik händelse i norsk psalmhistoria. Skeies psalmer har ansetts vara moderna och nydanande.

Skeie är mycket mångsidig. Han fick Oslo stads konstnärspris år 2005. I stadens motiveringar framhölls det hur bred hans produktion är. Den omfattar barnböcker och barnsånger, skönlitteratur, pedagogisk litteratur för kyrka och skola, julsånger, psalmer, musikaler och tv-produktioner. Skeie lever i tiden också på det sättet att han syns på internet. Han har en egen hemsida där han som den fria företagare han är kommersiellt erbjuder sina böcker och tjänster. Han publicerar sig även på Facebook och Flickr.

Kompositör
Egil Hovland (f. 1924) är en av Norges mest produktiva komponister. Han har skrivit symfoniska verk, konserter för olika soloinstrument, kammarmusik, körverk, opera, kyrkospel etc. För Finlands svenska kyrkosångsförbund skrev han musiken till beställningsverket Du såg mig, som uruppfördes vid kyrkomusikfesten i Borgå år 2000 och gavs ut på cd 2002. Hovland är kyrkomusiker och har sedan 1949 varit organist och kördirigent vid Glemme Kirke i Fredrikstad. Han har verkat som kurs- och konsertarrangör och har varit medlem i många olika kommittéer, bl.a. i Den Norske Kirkes Liturgikomisjon. Där har han bidragit med psalmer, kör- och orgelverk. Frukten av hans kyrkomusikarbete syns också i de andra nordiska psalmböckerna och i övrig kyrklig notutgivning i Norden. En samarbetspartner har han haft i Britt G. Hallqvist genom att han har tonsatt många av hennes texter. Som komponist har Hovland använt sig av många olika stilarter. Han är inte främmande t.ex. för norsk romantik, gregorianik, neoklassisism, tolvtonsteknik eller serialism. På senare tid har han skrivit ett enkelt romantiskt tonspråk blandat med element från andra stilarter. Hovland har blivit föremål för många hedersbevisningar. Främst kan nämnas utmärkelsen "Ridder av St. Olavs Orden" som han fick 1983 för sin insats som komponist og musikutövare.

B-melodin av Hovland är till sin karaktär mycket mjukare än a-melodin av Kverno. Vid ordet ”böjas” går melodin i en enkel molltreklangsrörelse ner till grundtonen via en melism med två toner på stavelsen ”böj”, den liksom skildrar hur människan knäböjer i tillbedjan.

Innehåll

Texten sträcker sig från skapelsen till den yttersta domen. Det är möjligt att sjunga psalmen både i domsöndagstider och på andra söndagen i advent, som talar om Herrens andra ankomst vid tidens slut. Psalmen nämner domens dag, när Herren möter den jord som människornas ondska har ödelagt. Till ödeläggelsen hör också miljöförstöringen. Naturen gråter bittert för människans skull. Men mitt i allt elände skymtar goda tecken, träden knoppas. Skapelsen skall återupprättas när Jesus kommer åter. Tack vare att Jesus bar törnekronan som Guds offerlamm försonas världen med sin Skapare. I varje strof återkommer orden ”vart knä skall böjas”, men i den sista strofen finns det variation. Domens dag kommer, men än är det nådens tid: ”Vart knä må böjas, / med evig ära Frälsaren upphöjas!”

Birgitta Sarelin

 
Referenslitteratur
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi