Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English

Psalmkommentar


455 Tusen stjärnor glimmar

Livet i Guds värld / Guds skapelse

Textförfattare

Anders Frostenson föddes 23.4.1906 på en bondgård i Loshult i Skåne. Han tog både en fil. kand.- och en teol.kand.-examen och prästvigdes år 1932. Därefter arbetade han i Stockholmstrakten, sedan 1948 som kyrkoherde på Lovö. Senare blev han också slottspredikant. När han var 28 år gammal blev han uppmanad att skriva psalmer. Nio psalmer av honom infördes redan i Sveriges psalmbok 1937. I den finlandssvenska psalmboken 1943 ingick tre psalmer, som alla är bevarade i 1986 års psalmbok (nr 12, 343 och 483). Många av Frostensons psalmer är mycket kända, som den här. I psalmboken finns nu 23 originalpsalmer och 7 översättningar av Frostenson. Han är Sveriges mest framträdande psalmförfattare på 1900-talet. I Sveriges psalmbok 1986 ingår 55 originalpsalmer av honom. Flera av hans psalmer finns i översättning i utländska psalmböcker. Så sägs t.ex. "Guds kärlek är som stranden och som gräset" (psalm 553) finnas på många språk i tjugo länder. Frostenson grundade Hymnologiska institutet 1960 och var medlem i 1969 års psalmkommitté, som sammanställde Sveriges psalmbok 1986.

Frostenson dog 4.2.2006, nästan hundra år gammal.

Kompositör
Torsten Sörenson (1908-1992), verksam i Göteborg och Stenungsund, var engagerad i arbetet med sångsamlingen "Kyrkovisor". Han var kyrkomusiker och fungerade också som lärare i komposition i Göteborg med bl.a. organisten och kompositören Håkan Alinder som elev.

Innehåll

Frostensons biograf Rune Pär Olofsson nämner att Frostensons texter har betecknats som "gräs-liga", så stor betydelse har gräset i hans poesi. Det kommer sig av att Frostenson var bondpojke. Han såg naturen som bara den kan se som har växt upp på landet. I denna lilla visa finns också gräset med, men även andra fascinerande storheter i naturen nämns: 
stjärnorna, Gud vet allas namn;
gräset, Gud har väckt varje litet grässtrå till liv;
fåglarna, Gud har tid att lyssna på varenda fågels sång;
havsbottnen och gruvans mörker, Gud ser det som vi inte ser;
våra tankar och ord, dem vet Gud innan vi har sagt dem.

Denna mäktiga Gud visste vårt namn redan innan vi var födda. I dopet tog han hand om oss. Bilden är att han tog oss i sin famn. Den sista strofen är full av tacksamhet till Gud, vår Fader, som ser och vet allt och som älskar oss. I bakgrunden till den lilla psalmen klingar den mäktiga psaltarpsalmen 139. Psalmen hör till dem som har sjungits in i kyrkfolkets och barnens medvetande genom Kyrkovisor.

Birgitta Sarelin

 
Referenslitteratur
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi