Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Dölj     Visa alla

Enligt nummer

Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]1-100[</span>]1-100
1Hosianna
2Gläd dig du Kristi brud
3Gör porten hög
4Bered en väg för Herran
5Nu må vi oss bereda
6Gud vår Gud för världen all
7Dotter Sion
8Jag höja vill till Gud min sång
9Gå Sion din konung att möta
10Han kommer i sin kyrka
11När vintermörkret kring oss står
12Jesus från Nasaret går här fram
13Kristus kommer Davids son
14En man blev sänd
15Världens Frälsare är här
16Lov ske dig Herre Jesus Krist
17Dig vare lov o Jesus Krist
18Kom alla stora små
19Kristi kyrka fröjda dig
20Ett barn har fötts
21Det är en ros utsprungen
22aAv himlens höjd
22bAv himlens höjd
23Hell morgonstjärna mild och ren
24Här kommer Jesus dina små
25Dagen är kommen
26Lyssna värld till ängelns ord
27Var hälsad sköna morgonstund
28O du saliga
29Stilla natt
30Och det hände vid den tiden
31Härlig är jorden
32Giv mig ej glans
33Brinn fridens stjärna brinn
34Nu tändas tusen juleljus
35När Jesusbarnet föddes
36Över jordens mörka dalar
37Guds nåd vi glatt skall prisa
38Välsignat vare Jesu namn
39Giv o Jesus fröjd och lycka
40Under detta nya år
41O Jesus god ditt namn är stort
42När den arma jordens tid förgår
43Ett år har gått till ända
44Vi ber dig våra fäders Gud
45En stjärna lyste undersam
46Himlens stjärna fordom ledde
47Milda stjärna ren och klar
48Vid Betlehem en vinternatt
49Prisad högt av herdars skara
50Å vilka stora gåvor
51Nu får din tjänare i frid
52Jungfru Maria
53Kristus är världens ljus
54Kristus den rätte Herren
55Min ande fröjdar sig i Gud
56Salig du och högt benådad
57Maria Herrens moder
58Alla källor springer fram i glädje
59Se vi går upp till Jerusalem
60O huvud blodigt sårat
61Guds rena lamm oskyldig
62Vi tackar dig o Jesus god
63O Jesus kär vad har väl du förbrutit
64Ack hjärtans ve
65Där går ett lamm och stilla bär
66Jesus du mitt liv min hälsa
67Skåda skåda nu här alla
68Jesus lär mig rätt betrakta
69Så är fullkomnat Jesus kär
70När jag mot korset blickar fram
71O Jesus Krist vår salighet
72Du bar ditt kors
73Långt borta i ett fjärran land
74Han på korset han allena
75Vår Herre Kristus talat har
76O Jesus du min salighet
77Från örtagården leder
78aKonung är du visst
78bKonung är du visst
79Konung med törnekrona
80Jesus av de steg för oss du tagit
81När med de dina Frälsare du satt
82Se kärlet brast
83Den tunga dagen går mot natt
84På min väg av själviskhet
85Hur mörkret tätnar
86De såg ej dig
87För att du inte tog det gudomliga
88Krist är uppstånden
89Nu kommen är vår påskafröjd
90Upp min tunga
91Uppstånden är vår Herre Krist
92I dödens band låg Herren Krist
93Ära ske Gud och Herren Krist
94Nu låt oss fröjdas med varann
95Detta är den stora dagen
96Nu gläd er alla ni som har
97Jesus lever! Därför kan
98Vad ljus över griften
99Du segern oss förkunnar
100De trodde att Jesus var borta
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]101-200[</span>]101-200
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]201-300[</span>]201-300
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]301-400[</span>]301-400
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]401-500[</span>]401-500
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]501-585[</span>]501-585
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]734-762[</span>]734-762
Show details for 801-947[</span>]801-947
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi