Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Kyrkoåret Kyrkoårets slut 137
137      Vak upp gör bättring

Sulo Salonen 1943


 
1.
Vak upp, gör bättring, du kristenhet,
från syndens djupa elände.
Guds Son skall komma i härlighet
till dom vid tidernas ände.
Vi vet ej timme, ej heller stund,
då vi till ansvar skall ställas,
o Gud, vi ber dig av hjärtats grund
om nåd, då domen skall fällas.

2.
Ty såsom ljungelden flammar klar
och över himmelen blänker,
så blir oss Kristus då uppenbar
en stund när minst vi det tänker.
Han sänder ut sina änglar då
att varje människa kalla,
de döda, levande, stora, små.
Guds domslut väntar oss alla.

3.
Då skall han säga det domens ord
som fast för evigt skall vara,
då skils för alltid hans frälsta hjord
från de osaligas skara.
En evig glädje de frälsta får,
Guds frid i himlen de vinner,
till evigt kval de fördömda går
och ingen lindring de finner.
4.
O Jesus Kristus, din nåd oss giv,
lär oss det alltid betänka
och söka dig och det sanna liv
som du de trogna vill skänka.
Lär oss att besinna att nådens tid
ej i all evighet varar,
att världen ger en bedräglig frid,
som ej från domen bevarar.

5.
O Herre Gud som allsmäktig är,
i nåd bevara oss alla,
stärk oss i tron, oss i kärlek bär,
och lär oss att dig åkalla.
Låt oss från domen till himlen gå,
till härlighet utan like
och frälsta evigt dig prisa få
där i ditt himmelska rike.
 

Georgius Marci före 1613
Bearb.

 

 
Se psalm 154 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi