Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Gudstjänstlivet Guds treenighet 151
Samma melodi: 152, 281
151      Välsigna oss o store Gud

Medeltida Sanctus-trop / Rostockerhandboken 1529


 
1.
Välsigna oss, o store Gud,
bevara oss i dina bud.
Du livets ord
gav åt din fallna jord.
Helig, helig,
helig, helig är Herren, Herren Gud!

2.
Ditt ansikte låt lysa, Krist,
och skyl med nåd vår synd och brist.
Du göt ditt blod
för oss så mild och god.
Helig, helig,
helig är Herren, Herren Gud!
3.
O helge Ande, till oss vänd
ditt ansikte, och hjälp oss sänd.
Ge oss din frid
nu och till evig tid.
Helig, helig,
helig är Herren, Herren Gud!

4.
Ditt folk inför din tron en gång
skall saligt sjunga segersång,
i evighet
få se din härlighet.
Helig, helig,
helig är Herren, Herren Gud!
 

Lars Stenbäck senast 1870

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi