Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Gudstjänstlivet Gudstjänsten 179
Samma melodi: 322, 551
179      Helige Fader kom och var oss nära

Petrus Tritonius 1507


 
1.
Helige Fader, kom och var oss nära,
låt oss förnimma kraften av din lära.
Mer vill du ge oss än vi kan begära,
hör oss, o Fader.

2.
Jesus, var när oss, du som dog för alla.
Frälsning beskär oss, dig vi vill åkalla.
Led oss och bär oss, låt oss inte falla.
Du är vår starkhet.
3.
Helige Ande, som i sanning leder,
himmelska duva, sänk i dag dig neder.
Helga, välsigna varje själ som beder.
Amen, ja amen.
 

Jakob Timotheus Jacobsson 1889
Bearb.

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi