Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Glädje och tacksamhet 299
Samma melodi: 547
299      Lovsjung vår Herres Jesu kärlek

Dimitrij Bortnjanskij 1822


 
1.
Lovsjung vår Herres Jesu kärlek,
som trofast intill korsets död
för oss har utstått hån och smälek,
ja, avgrundskvalens hemska nöd.
O Jesus, hjärtans Jesus kära,
till dig vi frambär tack och ära.

2.
Se denna gudakärleks låga,
som ingen makt utsläcka kan,
som än i dödens bittra plåga
av helig åtrå till oss brann.
O Jesus, hjärtans Jesus kära,
till dig vi frambär tack och ära.

3.
Hur saligt att vid Jesu hjärta
få vila trygg i nådens famn,
att under livets storm och smärta
där finna ro i fridfull hamn.
Hur ljuvt att alla sorger glömma,
sig i Guds kärleks famn få gömma.
4.
Här är det sanna livets källa,
som flödar starkt i evighet,
som gör oss outsägligt sälla,
uppfyllda med Guds salighet.
Hur ljuvt att alla sorger glömma,
sig i Guds kärleks famn få gömma.

5.
Så vill jag din min Jesus, bliva
i liv och död, allenast din.
Ack, låt din Ande djupt få skriva
din kärlek i mitt hjärta in.
Så skall min ande och min tunga
i evighet ditt namn lovsjunga.

6.
Lär mig att till din kärleks ära
uppoffra mig med liv och allt,
att troget bliva vid din lära
och i den kärlek du befallt.
Så vill jag dig, min Jesus kära
ett evigt lov och pris frambära.
 

Fredrik Gabriel Hedberg 1847
Bearb.

 

 
Se psalm 336 i finska psalmboken (Annan melodi men samma versmått)
Fredrik Gabriel Hedberg som sångförfattare (pdf)

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi